2D dokumentácia

Laserové skenovanie

Krok 1.

Čítaj viac

2D dokumentácia

Krok 2.

Čítaj viac

3D modelovanie

Krok 3.

Čítaj viac

4D BIM

Krok 4.

Čítaj viac

Údaje získané z meraní transformujeme do presnej a detailnej 2D autorizovanej projektovej dokumentácie – pôdorysy, bokorysy, priečne a pozdĺžne rezy, pohľady, polohopisný a výškopisný plán v potrebných mierkach a presnosti. Meranie objemov, plôch, dĺžok pre výkaz výmer, porovnanie oblastí, porovnávania stavu objektov v priebehu času. K dispozícii sú ľubovoľné výstupné formáty. Spracované dáta a výsledky sú dostupné v našej webovej a mobilnej aplikácii DEVELOPER Inspector, ktorá je bezplatne k dispozícii vo verzii Desktop, Android a iOS pre našich klientov. Pozrite si video alebo ukážky výstupov.

Presná a podrobná projektová dokumentácia

Compare imagesCompare images

2D projektová dokumentácia