Laserové skenovanie

Laserové skenovanie

Krok 1.

Čítaj viac

2D dokumentácia

Krok 2.

Čítaj viac

3D modelovanie

Krok 3.

Čítaj viac

4D BIM

Krok 4.

Čítaj viac

Meriame interiéry a exteriéry budov pozemnými a leteckými meracími zariadeniami. Získané dáta slúžia ako podklad na ľubovoľný výstup podľa potrieb projektantov. Za jeden deň zmeriame objekt od 4 m2 do 5 000 000 m2. Okrem technických zameraní vykonávame aj autorizované  geodetické a kartografické činnosti. Pozrite si video alebo ukážky výstupov.

Spájanie leteckého a pozemného laserového skenovania


Ukážka dát z laserového skenovania