Ukážky

Niektoré ukážky obsahujú posuvné ovládanie pre vizualizáciu výstupov.

Príklad použitia nástroja posuvné ovládanie

Projektová dokumentácia – 2D pohľady na budovu

Compare imagesCompare images

Projektová dokumentácia – Pohľady na vybrané časti budovy

Compare imagesCompare images

Projektová dokumentácia – rezopohľady budovou

Compare imagesCompare images

Polohopis a výškopis – zameranie blízkeho okolia budovy

Compare imagesCompare images

Projektová dokumentácia – Zameranie krovu strechy

Pozdĺžny rez krovom
Pôdorys krovu

3D model strechy (drôtový model) – meranie plôch objektov strechy


Compare imagesCompare images

BIM model vytvorený na podklade mračna bodov


Laserové skenovanie interiéru a exteriéru budov a objektov


3D merateľný model (mračno bodov)


Spojenie leteckých snímok a pozemného laserového skenovania


3D merateľný model (mesh)


Merateľná (georeferencovaná) ortosnímka a digitálny model povrchu (merateľný výškový model)

Compare imagesCompare images

3D zobrazenie a vytvorenie projektovej dokumentácie na základe laserového mračna bodov